ปูนสำเร็จรูป ตราTPI

ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ TPI

หมวดหมู่ : ปูนสำเร็จรูป

ปูนสำเร็จรูปตราทีพีไอ TPI ให้แรงยึดเกาะเหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร


ช่องทางการติดต่อ

เนื่องด้วย ปัจจุบัน ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ ปูนมอร์ต้าร์ ทั้ง ปูนก่ออิฐทั่วไป ปูนก่อ อิฐมวลเบา ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนสกิมโค้ท ปูนคอนกรีตแห้ง ปูนกาว เอนกประสงค์ ได้รับความนิยม ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้ง บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร งานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างแผล่หลายและ ปูนสำเร็จรูป ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติเด่นทั้งเรื่อง ความสะดวกของ ช่างในการใช้งาน  ไม่ต้องผสมทราย ทำให้ลดระยะเวลาทำงานของช่าง สะดวกในการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง พื้นผิวผนังงานฉาบเรียบเนียน ไม่ต้องเก็บงาน และปัจจุบันปูนสกิมโค้ท ยังได้รับความนิยมในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ฉาบเก็บผนังที่ไม่เรียบเนียน ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้น HDWatsadu จึงได้รวบรวมอิฐมวลเบาแบรนด์ดัง ทั้ง ปูนสำเร็จรูปตราลูกดิ่ง , ปูนเสือมอร์ต้าร์ , ปูนสำเร็จรูปTPI  ไว้บริการให้ลูกค้าทั้งผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อ  ในราคาโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งาน เสนอราคา โดยพนักงานขาย มืออาชีพ และเป็นกันเอง พร้อมจัดส่งด่วน ด้วยทีมรถขนส่ง มืออาชีพ ทำให้ลูกค้าสามาร ถใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันต่อเวลา การทำงาน อย่างแน่นอน

ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ ปูนก่อบล็อคมวลเบา M310  

ปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M310

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.2706-2559  

 • ปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้น สำหรับงาน ก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะ
 • ให้แรงยึดเกาะ เหนียว ลื่น
 • ก่อง่าย ทำงาน ได้รวดเร็ว
 • ทำให้ผนังที่ก่อ สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
 • เหมาะสำหรับงาน ก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ติดต่อ ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  

 • ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือ ระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามาตรฐาน มอก.598-2560 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ 

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตาม มาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15 เล่ม 1-2555 
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการ อบแห้ง และคัดขนาดถึง 2 ครั้ง 
 • สารเคมีคุณภาพสูง จากต่างประเทศ มีที่ เพิ่มแรงยึดเกา ะทำให้มีความ เหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรง มากขึ้น

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน 

 • ผสมปูนก่อ บล็อคมวลเบา ทีพีไอ M310 กับน้ำสะอาด 2.6:1 โดยปริมาตร 
 • ผสมให้เข้ากัน เป็นเนื้อเดียว 
 • นำไปใช้งาน ตามขั้นตอน การก่อ บล็อคมวลเบา โดยใช้เกรียง พิเศษ สำหรับ ก่อบล็อคมวลเบา (ไม่ควรใช้เกรียง ใบโพธิ์ ในการก่อ บล็อคมวลเบา)

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

ปริมาณการใช้

วัสดุที่ใช้ในการก่อ (มม.)พื้นที่ที่ก่อได้ ต่อปูน  50  กก.ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.
อิฐมอญตัน (6x14x3 cm.)
อิฐมอญรู (6.5x16x4 cm.)
คอนกรีตบล็อค (39x19x7 cm.)
1.15  ตร.ม.
1.25  ตร.ม.
2.00  ตร.ม.
43.48  ก.ก.
40.00  ก.ก.
25.00  ก.ก.

ปูนฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M210 

ปูนฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M210

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.2735-2559

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 • ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย สวยเรียบเนียนไม่แตกร้าว

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูง จากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหา การแตกร้าว และ การแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัว หลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 • ทำความสะอาด และราดน้ำ ผิวผนัง ที่จะฉาบ ให้ชุ่ม พอประมาณ
 • ผสมปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ทีพีไอ M210 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร
 • ผสมให้เข้ากันเป็น เนื้อเดียว
 • นำไปใช้งาน ตามขั้นตอน การฉาบทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถ ใช้ควบคู่ กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.
102.88  ตร.ม.17  ก.ก.
152.16  ตร.ม.23  ก.ก.

Cr.https://www.tpipolene.co.th/th/mortar-th


ติดต่อด่วน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HDWatsadu 
โทร.061-450-9292 หรือ 061-590-9292 HD
จัดส่งไวถึงหน้างาน พร้อมจัดส่งทุกพื้นที่

ช่องทางติดตามผลงาน
Website : www.hdwatsadu.com
FB : HD Watsadu
IG : hdwatsadu
Line : @hdwatsadu

เราพร้อมบริการคุณลูกค้า