อิฐมวลเบา 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน

อิฐมวลเบา_1_ตรม_ใช้กี่ก้อน

อิฐมวลเบา 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน

เมื่อคุณมีโครงการ ก่อสร้าง และต้องประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ในเรื่องของจำนวน ปริมาณต่างๆ เพื่อประมาณการ ไม่ให้ขาด ไม่ให้เกิน ต้องมีความ แม่นยำ

สำหรับอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำ ขนาด 20×60 ซม. 1 ตารางเมตรจะใช้อิฐมวลเบา 8.33 ก้อน

การคำนวณวัสดุผนังก่ออิฐมวลเบา

ผนังก่อ อิฐมวลเบา 8.33 ก้อน/ตร.ม

  • ปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ก่อได้ 38-40 ตร.ม. . (ก่อปูนหนา 3 มม.)

  • ปูนฉาบอิฐมวลเบาสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ฉาบได้ 2-2.5 ตร.ม. . (ฉาบหนา 1-1.5 ซม.)

การคำนวณวัสดุ "ผนังก่ออิฐฉาบปูน"

       ผนังก่ออิฐในบ้านเรามีอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ คือ ผนังก่ออิฐมอญ , อิฐบล็อก , อิฐมวลเบา ในการคำนวณวัสดุจะยึดการก่อฉาบผนังหนา 10 ซม. โดยจะต้องคำนวณพื้นที่ของผนังซึ่ง = ความสูงผนัง x ความยาวผนัง

 ตราเพชร

ประเภทของอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบามีมากมายหลายประเภท หากมองเพียงภายนอกอาจแทบไม่แตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้ว อิฐมวลเบาแต่ละแบบใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตต่างกัน ทำให้คุณสมบัติของอิฐมวลเบาแตกต่างกัน ราคาก็แตกต่างกันไปด้วย อิฐมวลเบาโดยทั่วไปอาจแบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. อิฐมวลเบาระบบที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Non – Autoclaved System)

ซึ่งจะแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ใช้วัสดุเบากว่ามาทดแทน เช่น ขี้เลื่อย ขี้เถ้า ชานอ้อย หรือเม็ดโฟม ทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่จะมีอายุการใช้งานที่สั้น เสื่อมสภาพได้เร็ว และหากเกิดไฟไหม้ สารเหล่านี้อาจเป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัย

ประเภทที 2 ใช้สารเคมี (Circular Lightweight Concrete) เพื่อให้เนื้อคอนกรีตฟู และทิ้งให้แข็งตัว คอนกรีตประเภทนี้จะมีการหดตัวมากกว่า ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวได้ง่าย ไม่ค่อยแข็งแรง คอนกรีตที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงนี้ส่วนใหญ่เนื้อผลิตภัณฑ์มักจะมีสีเป็นสีปูนซีเมนต์ ต่างจากคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงซึ่งจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลึกสีขาว

 

2. อิฐมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved System)

ซึ่งแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 Lime Base ใช้ปูนขาว ซึ่งควบคุมคุณภาพได้ยาก มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตทำให้คุณภาพคอนกรีตที่ได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอ มีการดูดซึมน้ำมากกว่า

ประเภทที่ 2 Cement Base ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นระบบที่นอกจากจะช่วยให้คอนกรีต มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอแล้ว ยังช่วยให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง ทนทาน กว่าการผลิตในระบบอื่นมาก

อิฐมวลเบา เป็นคอนกรีตมวลเบาคุณภาพมาตรฐานสากล เพราะผลิตภัณฑ์ของ Q-CON ทุกประเภทจะเลือกใช้ระบบอบไอน้ำภายใต้ ความดันสูงสูตร Cement Base ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วจากทั่วโลกว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี เพราะคุณภาพของปูนขาว มักไม่สม่ำเสมอ ทำให้คุณภาพของอิฐมวลเบาแบบ Cement Base มีคุณภาพที่ดีกว่าแบบ Lime Base

ชั้นคุณภาพของคอนกรีตมวลเบา
คอนกรีตมวลเบาสามารถแบ่งชั้นคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตามความต้านทานแรงอัด เป็น 4 ชั้นคุณภาพตามความต้านทานแรงอัด (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) และแบ่งตามความหนาแน่นเชิงปริมาตร (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) เป็น 7 ชนิดตามตารางด้านล่าง

ชั้นคุณภาพ

ความต้านทางแรงอัด

นิวตัน/ต่อตารางเมตร

ชนิดความหนาแน่น

ความหนาแน่นเชิงปริมาณ

ค่าเเฉลี่ย

2

2.5

0.4

0.31 ถึง 0.40

0.5

0.41 ถึง 0.50

4

5.0

0.6

0.51 ถึง 0.60

0.7

0.61 ถึง 0.70

0.8

0.71 ถึง 0.80

6

7.5

0.7

0.61 ถึง 0.70

0.8

0.71 ถึง 0.80

8

10.0

0.8

0.71 ถึง 0.80

0.9

0.81 ถึง 0.90

1.0

0.91 ถึง 1.00


ทั้งนี้ ยังพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทราย ยิปซั่ม ปูนขาว น้ำ และอลูมินั่ม โดยจะนำวัตถุดิบทุกชนิดมาทดสอบคุณภาพก่อนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ จากนั้นจึงนำมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะ ด้วยสูตรเฉพาะของคิวคอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต แล้วจึงนำไปบ่มให้ได้ที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยเพื่อให้คอนกรีตมีขนาดที่แน่นอน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ำที่เรียกว่า “Autoclave” ภายใต้อุณหภูมิความดันสูง และภายในเวลาที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักรอบไอน้ำที่ได้มาตรฐานสูง ทำให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) จนได้ที่ เป็นคอนกรีตมวลเบา ที่มีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบามาก แต่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐานสากล

ส่วนในเรื่องของ ราคาอิฐมวลเบา อิฐมวลเบาแต่ละประเภท แต่ละพื้นที่ก็มีราคาแตกต่างกันไป ซึ่งในปัจจุบันอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำ (AAC) มีราคา ลดต่ำลง มามาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HDWatsadu 
โทร.061-450-9292 หรือ 061-590-9292 HD
จัดส่งไวถึงหน้างาน พร้อมจัดส่งทุกพื้นที่
ช่องทางติดตามผลงาน
Website : www.hdwatsadu.com
FB : HD Watsadu
IG : hdwatsadu
Line : @hdwatsadu
พร้อมบริการคุณลูกค้า

  ขอบคุณข้อมูลจาก Q-CON

Powered by MakeWebEasy.com