รถปูนคันเล็ก_ใหญ่ต่างกันยังไง

 

รู้ไหม?รถปูนคันเล็กกับรถปูนคันใหญ่ต่างกันยังไง 

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า อะไรคือ คอนกรีตผสมเสร็จ?
คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ หรือ ปูนซีแพค เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อวัตถุดิบเหล่านี้ได้ผสมกันแล้ว จะมีสถานะเป็นของไหล ซึ่งจะคงสถานะนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสูตรส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ โดยคอนกรีตผสมเสร็จหรือปูนผสมเสร็จนี้ จะถูกผสมโดยโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ หรือแพล้นปูน และลำเลียงใส่รถโม่ปูน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า รถปูน ซีแพค ไปยังสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ห่างจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไปเป็นระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุคงสถานะของไหลได้เพียง 1-3 ชั่วโมง หลังจากที่คอนกรีตผสมเสร็จ หรือปูนผสมเสร็จ ถูกเทลงบนโครงสร้างแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที จึงจะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของไหลเป็นของแข็ง ซึ่งการเลือกซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ หรือ ปูนซีแพคนั้น ราคาคอนกรีตจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดชั้นคุณภาพ ระยะเวลากำลังอัด ค่ายุบตัวของคอนกรีต และระยะทางจัดส่ง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติและราคาของคอนกรีตผสมเสร็จครับ รู้ไหม?รถปูนคันเล็กกับรถปูนคันใหญ่ต่างกันยังไง 
 

 

การเลือกใช้รถโม่เล็กหรือใหญ่นั้น

ขึ้นอยู่กับสภาพถนนหนทางในพื้นที่หน้างาน เพื่อให้มั่นใจว่ารถโม่สามารถนำคอนกรีตผสมเสร็จไปส่งถึงหน้างานได้นั่นเอง
แล้วหน้างานของคุณเหมาะกับรถโม่เล็กหรือใหญ่ พิจารณาได้จากรายละเอียดต่อไปนี้


รถโม่เล็ก

รถปูนคันเล็ก

 • มีขนาดกว้าง 2.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ยาว 5.5 เมตร

 • สามารถบรรทุกคอนกรีตได้ 2 คิวต่อเที่ยว

 • ทางเข้าต้องกว้างอย่างน้อย 3 เมตรและสายไฟต้องสูงมากกว่า 3 เมตร

 
รถโม่ใหญ่ 

รถปูนคันใหญ่

 • มีขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

 • สามารถบรรทุกคอนกรีตได้ 5 คิวต่อเที่ยว

 • หากทางไปหน้างานมีโค้งหักศอกต้องกว้างอย่างน้อย 6 เมตร และสายไฟต้องสูงมากกว่า 4 เมตร

 • เมื่อรู้รายละเอียดแบบนี้แล้ว คุณก็สามารถเลือกรถโม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานได้อย่างถูกต้อง และสบายใจ.

 

ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

 • ผู้ซื้อสินค้าจะต้องจัดเส้นทาง เพื่อใช้ในการขนส่งคอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้สะดวก

 • ควรเทคอนกรีตลงแบบภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลารถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน

 • คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างที่แข็งตัวแล้ว จะขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานคอนกรีตที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลำเลียง วิธีการเท การอัดแน่น การแต่งผิวและการบ่ม ซึ่งควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • และควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ว.ส.ท.),สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท),ACI,BS-EN, หรือ JIS เป็นต้น

 • ไม่เติมน้ำหรือผสมสารใดๆ เข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตสดอีก หากผู้ซื้อเติมน้ำหรือผสมสารใดๆเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองคุณภาพของคอนกรีตดังกล่าว

 • ไม่ควรโรยหน้าด้วยผงซีเมนต์หรือวัสดุอื่น และไม่ควรพรมน้ำขณะแต่งผิวหน้าคอนกรีต หากมีน้ำเยิ้มที่ผิวหน้าให้ปาดน้ำที่ผิวทิ้งก่อนทำการแต่งผิวหน้าคอนกรีต

 • ควรบ่มคอนกรีตทันทีหลังเสร็จสิ้นการแต่งผิวหน้าหรือเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว และต้องบ่มต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน

 • กรณีโครงสร้างพื้นบนดิน ทางเดิน ถนน ลานคอนกรีต แนะนำให้ทำรอยต่อ (ตัดjoint) เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต

 • การเปิดใช้งานหลังจากเทคอนกรีตให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างนั้นๆ โดยให้ปรึกษาวิศวกร หรือติดต่อบริษัทฯ

 • การกระทำใดๆที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น อาจมีผลทำให้คอนกรีตมีคุณภาพ และ/หรือ มีคุณภาพด้อยลงไป

www.CPAC.co.th

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HDWatsadu โทร.061-450-9292 หรือ 061-590-9292 

ซื้ออิฐมวลเบา_ติดต่อเรา

 

Powered by MakeWebEasy.com