ประเภทการใช้งานของปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานก่อสร้างแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย การสร้างบ้านใหม่ อาคารพาณิชย์ รวมไปจนถึงห้างสรรพสินค้าและอาคารสูง ในอดีตประเทศเรามีการนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศทั้งหมด แต่ด้วยพระปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่เล็งเห็นความสำคัญของปูนซีเมนต์ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2456 เพื่อทดแทนการนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ และทำให้เรามีปูนซีเมนต์ที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศมาจนทุกวันนี้
 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการนำปูนซีเมนต์มาใช้งานตั้งแต่สมัยอียิปต์ กรีก และโรมัน ในปี พ.ศ. 2367 ช่างปูนชาวอังกฤษ “Joseph Aspdin” ได้ประดิษฐ์คิดค้นปูนซีเมนต์ขึ้น ชื่อว่า “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)” ที่ยังคงใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
 
ปูนซีเมนต์สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์กับน้ำ และอาจมีสารผสมเพิ่มหรือน้ำยาผสมคอนกรีตด้วย สามารถเรียกอีกอย่างว่า “น้ำปูน” มักใช้ในงานซ่อมแซมรอยแตกร้าว (Grouting), มอร์ตาร์ (Mortar) คือ ส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์กับทราย หรือ “ปูนทราย” ใช้สำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง รวมถึงงานตกแต่ง, คอนกรีต (Concrete) คือ ส่วนผสมของมอร์ตาร์ กับ หินหรือกรวด และอาจมีสารผสมเพิ่มหรือน้ำยาผสมคอนกรีตด้วย ใช้สำหรับงานหล่อโครงสร้างและผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม ท่อ เสา คาน แผ่นพื้น รวมถึงสิ่งกิ่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร ถนน สะพาน
 

ปูนซีเมนต์สามารถจำแนกตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้
 

1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง
สำหรับงานก่อสร้างบ้านใหม่หรืออาคารโดยทั่วไปจะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา แต่หากมีการเร่งงานก่อสร้าง หรือมีความจำเป็นต้องซ่อมคอนกรีตโครงสร้างบ้านจะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้กำลังอัดสูง สำหรับบ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างใกล้ทะเลควรใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตสูง เพื่อไม่ให้เกลือซัลเฟตทำลายเนื้อคอนกรีต ส่วนงานโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับดิน/น้ำหรืองานโครงสร้างที่มีความหนามาก เช่น ตอม่อขนาดใหญ่ ฐานรากขนาดใหญ่ หรือกำแพงกันดินที่มีความหนามากๆ ควรใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง ส่วนงานโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือคอนกรีตหลา (Mass Concrete) เช่น งานโครงสร้างเขื่อน ควรใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการแตกร้าวขึ้นเนื่องจากความร้อนในการทำปฏิกิริยาของคอนกรีต
 
2. ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ
งานก่อจะนิยมใช้ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ยึดเกาะอิฐและผนังได้ดี แห้งตัวพอเหมาะ ไม่ยืดหดตัวมาก ส่วนงานฉาบนั้นจะใช้ปูนซีเมนต์ Masonry (Masonry Cement) เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเรียบเนียนสูง เนื้อละเอียด เหนียวลื่น ยึดเกาะได้ดี ฉาบง่าย อุ้มน้ำได้ดีจึงช่วยลดการดูดซึมน้ำของผนังอิฐ และลดการแตกร้าว
 
3. ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ
เป็นการพัฒนาปูนซีเมนต์ให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท งานตกแต่งบ้าน ตกแต่งพื้นผิว เช่น การทำหินขัดหรือเรียกอีกอย่างว่า “เทอร์ราซโซ” (Terrazzo และ Finazzo) รวมถึงงานกรวดล้าง/หินล้าง/ทรายล้าง ซึ่งจะใช้ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อปูนที่แน่น ละเอียด มีสีขาวบริสุทธิ์ มีความแข็งแกร่งและกำลังยึดเกาะสูง ส่วนงานยาแนวและงานปูวัสดุปูพื้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเซรามิค หินแกรนิต หินอ่อน หินกาบ รวมถึงงานที่ต้องการความสวยงาม เช่น งานฉาบ (Plastering) จะใช้ปูนซีเมนต์ขาวผสม เนื่องจากความเหนียว นุ่ม ยึดเกาะได้ดี ยืดหดตัวน้อย รวมทั้งความขาวบริสุทธิ์ของเนื้อปูน เมื่อผสมกับสีฝุ่นจึงมีความสวยงามและคงทน นอกจากนี้สำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะใช้ปูนซีเมนต์ขุดเจาะน้ำมัน เนื่องจากทนต่อซัลเฟต ด่าง และเกลือ และสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีความกดดันและอุณหภูมิสูง และแข็งตัวได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด
 

จะเห็นได้ว่าปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างลวดลายและแต่งผิวสัมผัสเพื่อความสวยงาม รวมไปถึงงานโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ประเภทของปูนซีเมนต์ก็มีความแตกต่าง และมีคุณสมบัติเฉพาะในการใช้งานเช่นกันดังนั้น จึงควรเลือกใช้ปูนซีเมนต์ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยืนยาวเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

Cr : https://www.scgbuildingmaterials.com/

Powered by MakeWebEasy.com