ค่ากำลังอัดคอนกรีต(Strength) คืออะไร?

ค่ากำลังอัดคอนกรีต(Strength) คืออะไร?


Strength หรือค่ากำลังอัดคอนกรีต คือค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงของคอนกรีต มีหน่วยวัดเป็น แรง / พื้นที่ (กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตรหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษคือ Ksc) โดยตัวเลขที่มากขึ้นหมายถึงค่าความแข็งแรงที่สูงขึ้น

การหาค่ากำลังอัดคอนกรีตสามารถทำได้โดยการนำชิ้นตัวอย่างคอนกรีตที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. หรือทรงลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มาออกแรงกดด้วยเครื่องทดสอบจนแตก ซึ่งจะได้ค่าแรงกดออกมาเมื่อนำไปหารด้วยขนาดหน้าตัดของชิ้นตัวอย่างก็จะได้ค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตนั่นเอง ทั้งนี้ค่า Strength จะถูกระบุในแบบก่อสร้างโดยวิศวกรโครงสร้างโดยอาคารแต่ละประเภทจะมีการกำหนดค่า Strength แตกต่างกันไปตามประเภทของอาคารและลักษณะการใช้งาน

กำลังคอนกรีตผสมเสร็จ

ความรู้เพิ่มเติม : รู้ก่อนใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ

  • ​สิ่งน่ารู้ก่อนใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mix Concrete) 

ในเมืองไทยใช้มาตรฐานทางฝั่งอเมริกา แต่การอ้างอิงกำลังรับแรงอัด มักจะใช้ทั้ง 2 ระบบ คือ อเมริกา (Cylinder : ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube : ลูกบาศก์) คอนกรีต กำลังอัด 280 ksc (Cylinder) หมายถึงคอนกรีตที่มีกำลังอัด 280กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก”(อ้างอิงอเมริกา)

ลูกบาก

คอนกรีตกำลัง อัด 280 ksc (Cube) หมายถึงคอนกรีตที่มีกำลังอัด 280กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์” (อ้างอิงอังกฤษ)

ทรงกระบอก

เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc แยกเป็น สามส่วนเพื่อความชัดเจนในความหมาย ดังนี้

  • ส่วนที่หนึ่ง คอนกรีตผสมเสร็จ คือ คอนกรีตที่สั่งมาจากโรงผลิต บรรทุกมาส่งถึงที่บ้าน และพร้อมเทได้ทันที ไม่ต้องผสมอะไรเพิ่ม

  • ส่วนที่สอง 240 คือ ขนาดน้ำหนักที่กดลงตามแนวดิ่ง

  • ส่วนที่สาม ksc คือ หน่วยของน้ำหนัก มาจาก kilogram per square centimetre (kg/cm2) หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(กก./ตร.ซม.) เป็นหน่วยของกำลังอัด ใช้เกจ์กำลังอัดในการวัดขนาดของแรงอัด 1 กก./ตร.ซม.เท่ากับ 0.980665 บาร์ (bar)

เมื่อเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ ในเมืองไทยใช้มาตรฐานทางฝั่งอเมริกา แต่การอ้างอิงกำลังรับแรงอัด มักจะใช้ทั้ง 2 ระบบ คือ อเมริกา (Cylinder : ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube : ลูกบาศก์)

คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตปกติที่ใช้กันทั่วไป ที่ออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม.(โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีต จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28วัน นับตั้งแต่ผลิต)

เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป

  • เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหาโครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสมที่ไม่แน่นอนและมีกำลังอัดที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

คุณสมบัติ

มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) มีค่ายุบตัว ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างและวิธีการเท 3 ระดับ คือ

  • 7.5 +/- 2.5ซม.

  • 10.0 +/- 2.5ซม.

  • 12.5 +/- 2.5ซม.

การใช้เครื่องจักรจากโรงงานคุณภาพ ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • สำหรับโครงสร้างพื้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัด เหมาะสมกับการใช้งาน และมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

cr. https://www.scgbuildingmaterials.com/

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HDWatsadu โทร.061-450-9292 หรือ 061-590-9292 

ซื้ออิฐมวลเบา_ติดต่อเรา

 

Powered by MakeWebEasy.com