คอนกรีตพิเศษ [SPECIALTY]

คอนกรีตพิเศษ

คอนกรีตกันซึมซีแพค

 

cpac
รายละเอียด

 • คำตอบของโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับความชื้น ที่ซีแพควิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติกันซึมอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องใส่น้ำยากันซึมเพิ่มที่หน้างาน และมีความทึบน้ำสูง โดยได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำ หรือความชื้นตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ ฐานราก* คานคอดิน*กรณีฐานรากที่มีความหนา มากกว่า 50 ซม. ควรพิจารณาใช้คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค (ตามมาตรฐาน ACI 207.1R-05 )

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างคอนกรีตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำ หรือจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือความชื้นโดยตรง เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน เช่น ฐานราก คานคอดิน ห้องใต้ดิน หรืออุโมงค์

  คุณสมบัติ
 • มีความทึบน้ำ ต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดี ป้องกันความชื้นที่จะเข้ามาทำปฎิกิริยาต่อเหล็กเสริม จนทำให้เกิดสนิม และเกิดความเสียหายต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

 • การเทคอนกรีตที่ถูกวิธี การเทคอนกรีตโดยป้องกันไม่ให้เนื้อคอนกรีตแยกตัว เครื่องมือที่จะใช้เทหรือลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสมกับสภาพหน่วยงานหรือโครงสร้าง เช่น ราง เครน ปั๊ม และการกำหนดระยะตกของคอนกรีต (Free Fall) สำหรับการเทโครงสร้างสูงๆ เพื่อป้องกันคอนกรีตเกิดการแยกตัว 

 

คอนกรีตงานชายฝั่งทะเลซีแพค


cpac
รายละเอียด

 • ปฎิวัติแนวคิดของคอนกรีตสำหรับงานชายฝั่งทะเล ด้วยคุณสมบัติของคอนกรีตที่พัฒนาขึ้นพิเศษ สำหรับงานชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ สามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งมีอยู่ในน้ำทะเล ไอทะเล น้ำกร่อย น้ำใต้ดิน และ ดินเค็ม ซึ่งได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย) โดยทั้ง คลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-15 กิโลเมตร ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ระยะห่างของสิ่งก่อสร้างงานคอนกรีตที่ห่างจากชายฝั่งทะเล มีผลต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอนกรีต โดยในระยะ 5 กิโลเมตร คอนกรีตจะเกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง และความเสียหายจะเกิดช้าลงเมื่อระยะห่างจากชายฝั่งมากขึ้น แต่ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ในช่วง 15 กิโลเมตร จึงแบ่งได้การเกิดความเสียหายเป็น 2 ระดับ คือรุนแรง และปานกลางคลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-5 กิโลเมตร (ความเสียหายระดับรุนแรง) หรือโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำเค็ม น้ำกร่อย หรือ ดินเค็ม เช่น บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณสมบัติ
 • ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต โดยสามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000 – 27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm
  ต้านทานต่อแรงกระแทกของคลื่น และการขัดสีของกรวดทราย
  คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง
  ไม่ควรเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
  ควรจี้เขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต และจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง และคงทนเพิ่มขึ้น
  การบ่มคอนกรีต ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขังน้ำ ใช้น้ำยาสำหรับบ่มคอนกรีต ใช้กระสอบเปียกคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา หรือฉีดด้วยน้ำสะอาดให้ชุ่มตลอดเวลา

 

 

คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค


cpac
รายละเอียด

 • ทางเลือกใหม่ที่ทนทานกว่า ลดปัญหาความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพื้นห้องเย็น ด้วยคอนกรีตพิเศษที่มีความสามารถสูงในการต้านทานการแตกร้าว และบริเวณผิวหน้าคอนกรีตมีความทนทานต่อการขัดสีจากรถขนถ่ายสินค้า (Forklift)

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และ ห้องปรับอุณหภูมิ ที่มีอุณหภูมิติดลบ ถึง -40 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

 • สามารถทนต่ออุณหภูมิติดลบ ได้ถึง -40 องศาเซลเซียส
  มีความสามารถในการต้านทานการแตกร้าว
  มีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้า จากการใช้งานของรถขนถ่ายสินค้า (Forklift)
  เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นและทึบน้ำสูง - เป็นคอนกรีตที่มีการเยิ้มน้ำต่ำ คำแนะนำในการใช้งาน และข้อความควรระวัง


คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค


cpac
รายละเอียด

 • ลดปัญหาและความกังวลเรื่องการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal Crack) ด้วยคอนกรีตพิเศษที่ถูกออกแบบให้เกิดความร้อนต่ำกว่าคอนกรีตปกติ โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 50 ซม.ขึ้นไปเนื่องจากโดยทั่วไป คอนกรีตจะมีการคายความร้อนออกมา หลังจากที่ซีเมนต์ในคอนกรีตทำปฎิกิริยากับน้ำ โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 50 ซม.ขึ้นไป ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในโครงสร้างอาจมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 70 องศาเซลเซียส จึงก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ผิวและอุณหภูมิภายในโครงสร้าง (Differential Temperature) ทำให้คอนกรีตเกิดการหดตัวและการยึดรั้งที่ต่างกัน ในที่สุดคอนกรีตก็จะแตกร้าว (Thermal Crack) ทำให้น้ำและความชื้น อาจซึมผ่านโครงสร้างคอนกรีตเข้าไปทำลายเหล็กเสริม ทำให้โครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้


เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างที่มีความหนามากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป เช่น ฐานรากขนาดใหญ่ คานขนาดใหญ่ เขื่อนคอนกรีต

คุณสมบัติ

 • เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อคายความร้อนต่ำกว่าคอนกรีตปกติ

เนื้อคอนกรีตมีความลื่นไหล เทง่าย จี้เขย่าได้ง่าย ช่วยลดเวลาการทำงาน
กำลังอัดในระยะยาวสูงกว่าคอนกรีตทั่วไป มีการเยิ้มน้ำ การแยกตัวและหดตัวต่ำ
การบ่มด้วยฉนวน มีวิธีการ ดังนี้
          - คลุมด้วยแผ่นพลาสติก โดยให้รอยต่อของแผ่นพลาสติก วางทับกันและให้มีระยะที่ทับกันไม่น้อยกว่า 15ซม.
          - วางโฟมที่มีความหนาอย่างน้อย 2ซม. บนแผ่นพลาสติก
          - คลุมทับอีกครั้ง ด้วยแผ่นพลาสติก โดยให้รอยต่อของแผ่นพลาสติก วางทับกันและให้มีระยะที่ทับกันไม่น้อยกว่า 15ซม.
         - ควรหาวัสดุวางทับเพื่อไม่ให้แผ่นพลาสติกปลิว
ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของคอนกรีตในโครงสร้าง สามารถพิจารณาระยะเวลาในการปลดฉนวนออก โดยรอจนอุณหภูมิคอนกรีตที่แกนกลางลดลงมาในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกร้าว (ความต่างระหว่างอุณหภูมิที่แกนกลางคอนกรีต และ อุณหภูมิอากาศ ต้องน้อยกว่า 35 องศาเซลเซียส)
คอนกรีตงานใต้น้ำซีแพค


cpac
รายละเอียด

ทางเลือกพิเศษสำหรับงานเทโครงสร้างใต้น้ำ ด้วยการออกแบบคอนกรีตให้มีคุณสมบัติ ไหลเข้าแบบง่าย มีความไหลลื่นสูง สามารถเทคอนกรีตลงแบบที่อยู่ใต้น้ำได้โดยไม่ต้องสูบน้ำออก และไม่ต้องจี้เขย่า โดยคอนกรีตงานใต้น้ำซีแพค มีเนื้อคอนกรีตที่ยึดเกาะตัวกันสูง และมีค่าความหนืดสูง สามารถป้องกันการชะล้างจากน้ำ และการแยกตัวของเนื้อคอนกรีตได้

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างที่ตัวแบบอยู่ใต้น้ำ ไม่สามารถสูบน้ำออกจากแบบได้ รวมทั้งไม่สามารถจี้เขย่าได้ เช่น งานซ่อม/สร้าง โครงสร้างเสาหรือต่อหม้อสะพานข้ามคลองหรือแม่น้ำ

คุณสมบัติ

 • ไหลเข้าแบบง่าย มีความไหลลื่นสูง สามารถเทคอนกรีตลงแบบที่อยู่ใต้น้ำได้โดยไม่ต้องสูบน้ำออก และไม่ต้องจี้เขย่า

เนื้อคอนกรีตที่ยึดเกาะตัวกันสูง และมีค่าความหนืดสูง สามารถป้องกันการชะล้างจากน้ำ และการแยกตัวของเนื้อคอนกรีตได้
มีระยะเวลาในการทำงาน นานกว่าคอนกรีตปกติ
คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HDWatsadu โทร.061-450-9292 หรือ 061-590-9292 

ซื้ออิฐมวลเบา_ติดต่อเรา

 

Powered by MakeWebEasy.com